Pluralizmi në Media

Dhjetë indikatorët e riskut ndaj Pluralizmit të Medias kanë për qëllim të ofrojnë një panoramë të tregut të medias në Shqipëri, përmes vlerësimit të tre dimensioneve kryesore, atë ekonomik, ligjor dhe politik. Sa e përqendruar është media në Shqipëri brenda secilit sektor dhe në nivel ndërsektorial? Cilët janë faktorët kryesorë të rrezikut ndaj Pluralizmit në Media? A mundëson tregu aktual i medias në vend hapësirë të mjaftueshme në debatin publik për të gjitha pikëpamjet, përfshirë ato kritike ndaj pushtetit? 

Treguesit e rreziqeve për pluralizmin mediatik
Gjetjet Kryesore
  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union