Telegraf

Gazeta "Telegraf" është e përditshme në shtypin shqiptar që prej vitit 2005. Gazeta publikon disa suplemente. Gazeta nuk ka një linjë editoriale të bërë publike dhe as afërsi me ndonjë parti të caktuar. Kjo gazetë, si një pjesë e madhe e shtypit të shkruar, angazhohet në publikimin e listave dhe shpalljeve publike që mendohet se krijojnë një bazë lexuesish.

Fakte kyçe

Pjesa e audiencës

0.30%

Lloj pronësie

Private

Mbulimi gjeografik

Kombëtare

Llloji përmbajtjes

Me pagesë

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Kompani/Grupe mediatike

Hekla Sh.p.k

Pronësi

Struktura e pronësisë

Gazeta "Telegraf" është pjesë e kompanisë së ndërtimit "Hekla" Sh.p.k, aksionet e të cilës zotërohen nga Klaus Çiraku. Në faqen online të gazetës njoftohet se botuesi është Agim Çiraku, ndërsa në faqen e parë të së përditshmes njoftohet si botues djali i tij Klaus Çiraku.

Të drejta votimi

Vetëm aksioneri i vetëm ka të drejtë vote.

Pronar indvidual

Kompani/Grupe mediatike
Fakte

Informacion i përgjithshëm

Viti themelimit

2005

Interesat e lidhur të themeluesit

Agim Çiraku - Gazeta “Telegraf” u themelua si pjesë e kompanisë së ndërtimit “Hekla”, në 28 Nëntor 2005. Në gazetë botues i saj u deklarua Agim Çiraku, por në dokumentet e Qendrës Kombëtare të Bizneseve, Çiraku kishte dhuruar në vitin 2003, 100% të aksioneve të kompanisë Hekla për Luan Veshaj, i cili rezulton pronar i saj deri në vitin 2013. Në këtë kohë ai ia dhuroi aksionet Klaus Çirakut, djalit të Agim Çirakut, i cili është prej asaj kohe edhe pronar i kompanisë.

Interesat e lidhur të administratorit

Engjëll Musai - është drejtor i gazetës prej krijimit të saj. Musai mban edhe qëndrimin editorial të gazetës. Ai është i angazhuar prej vitesh në gazetarinë e shkruar, ndërsa rezulton të ketë të regjistruar vetëm një biznes në ortakëri me Agim Çirakun, i cili është në procedura falimentimi. Musai kryen po ashtu edhe detyrat e kryeredaktorit pranë "Telegraf".

Interesat e lidhur të kryeredaktorit

Engjëll Musai - është kryeredaktor i gazetës "Telegraf".

Kontakt

Rr. Abdyl Frashëri, P. Hekla Center, K. 2, Tirana

Tel: +355 42 257199

Email: info@telegraf.al

Website: www.telegraf.al

Të dhëna financiare

Të ardhura (in Mil. USD)

Të dhënat mungojnë

Fitim operativ (në Mil. USD)

Të dhënat mungojnë

Reklamat (si % e financimit total)

Të dhënat mungojnë

Pjesa e tregut

Të dhënat mungojnë

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union