This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/09/24 at 00:20
Global Media Registry (GMR) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Global Media Registry

Pluralizmi në Media

Dhjetë indikatorët e riskut ndaj Pluralizmit të Medias kanë për qëllim të ofrojnë një panoramë të tregut të medias në Shqipëri, përmes vlerësimit të tre dimensioneve kryesore, atë ekonomik, ligjor dhe politik. Sa e përqendruar është media në Shqipëri brenda secilit sektor dhe në nivel ndërsektorial? Cilët janë faktorët kryesorë të rrezikut ndaj Pluralizmit në Media? A mundëson tregu aktual i medias në vend hapësirë të mjaftueshme në debatin publik për të gjitha pikëpamjet, përfshirë ato kritike ndaj pushtetit? 

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ