This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/06/08 at 07:15
Global Media Registry (GMR) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Global Media Registry

Ramiz Zekaj

Ramiz Zekaj

Dr. Ramiz Zekaj – është një studiues i orientalistikës dhe jurispudencës Islamike. Ai është themelues i Institutit Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam, një organizatë jofitimprurëse me bazë në Tiranë, themeluar më 1996. Ai është autor i disa librave dhe drejton departamentin shkencor të revistës kulturore dhe shkencore "Universi".

Kompani/Grupe mediatike
Media
Fakte

Biznes

Radio

Media Kontakt SH.p.k (100%)

Më shumë informacion

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë së kompanisë është e disponueshme në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Të dhënat financiare i përkasin vitit 2016. Kursi mesatar i këmbimit i vitit 2016 i publikuar nga Banka e Shqipërisë është përdorur për të konvertuar shumat nga lekë në USD.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ