This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2022/07/03 at 11:14
Global Media Registry (GMR) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Global Media Registry

Genci Gjineci

Genci Gjineci

Genci Gjineci është ortaku i vetëm i "Triangle Media Group", e themeluar prej tij në vitin 2011. Kompania është zotëruese e "City Radio Albania" që trasmeton në valët 88.0 FM.

Gjineci publikisht njihet si zëri zyrtar i kompanisë "Digitalb" dhe po ashtu në profilin e tij në Linked In ai e prezanton veten si Drejtor i Prodhimit dhe Pormovimit të "Digitalb".

Në prill të vitit 2017, kompanisë së tij "Triangle Media Group"  iu dha nga AMA e drejta e trasmetimeve televizive në iternet në logon "City TV".

Kompani/Grupe mediatike
Media
Fakte

Më shumë informacion

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe bilancet financiare janë publikisht të pranishme në Qendrën Kombëtare të Bizneseve në Shqipëri. Të dhënat financiare të siguruara i përkasin vitit 2016. Për të konvertuar shumat në dollarë u përdor kursi mesatar i këmbimit i Bankës Qendrore për vitin 2016. Për më shumë, shikoni burimet.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ