This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/06/08 at 07:49
Global Media Registry (GMR) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Global Media Registry

Besnik Dabulla

Besnik Dabulla ka në pronësi gazetën "Dita" së bashku me të vëllain. Megjithatë, Besnik Dabulla rezulton në më pak biznese se i vëllai, ku përveç 40% të aksioneve në kompaninë "Publikime Shqiptare", ai zotëron një restorant dhe një fast-food. Kompani të tjera ku vëllezërit Dabulla kanë aksione, në tregti, shërbime dhe reklama, rezultojnë me aktivitet të pezulluar. Ai është akuzuar nga ish-kryeministri Berisha për lidhje me krimin, të cilat ai i ka mohuar si të motivuara politikisht. Ashtu si dhe i vëllai, ai ka mbajtur profil të ulët publik. Në janar të vitit 2011, ai u arrestua dhe dënua me 6 muaj e 20 ditë burg për armëmbajtje pa leje.

Kompani/Grupe mediatike
Media
Fakte

Biznes

Restorant

Liburnia (100%)

Familjarë & miq

Interesat e lidhura të anëtarëve të familjes

Arta Dade –është nëna e Dabullës, ajo ishte deputetet e Partisë Socialiste prej vitit 1997 deri në legjislaturën e fundit. Ajo po ashtu ka qenë Ministre e Kulturës dhe Ministre e Punëve të Jashtme, e para grua që mbajti këtë pozicion. Ajo po ashtu ka drejtuar Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme.

Më shumë informacion

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe bilancet financiare janë publikisht të pranishme në Qendrën Kombëtare të Bizneseve në Shqipëri. Të dhënat financiare të siguruara i përkasin vitit 2016. Për të konvertuar shumat në dollarë u përdor kursi mesatar i këmbimit i Bankës Qendrore për vitin 2016. Për më shumë, shikoni burimet.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ