This is an automatically generated PDF version of the online resource albania.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2023/06/08 at 07:45
Global Media Registry (GMR) & BIRN ALBANIA - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
BIRN ALBANIA LOGO
Global Media Registry

Arjan Prodani

Arjan Prodani është biznesmen dhe pronar i gazetës së përditshme "Sot News". Ai u përfshi në biznes në vitin 1996, kur themeloi bashkë me të vëllanë kompaninë e ndërtimit dhe të shëbimeve të kancelarisë "Prodani Construction". Në tetor të vitit 2002, ai themeloi kompaninë mediatike "Sot +" me botime gazetën "Sot" dhe "Kërko dhe Gjen" së bashku me 4 aksionerë të tjerë, por një vit më vonë mori në duar 91% të aksioneve të kompanisë. Prodani zotëron gjithashtu kompaninë e printimeve dhe design-it "Classic Print" dhe atë të import-eksportit të energjisë "Red&Black". Në vitin 2003, ai themeloi si aksioner i vetëm kompaninë "Sot News" sh.p.k, e cila boton sot gazetën e përditshme "Sot News".

Kompani/Grupe mediatike
Media
Fakte

Biznes

Shtëpi botuese

Classic Print (100%)

Ndërtim

Prodani Construction (75%)

Tregti

Red& Black (100%)

Familjarë & miq

Interesat e lidhura të anëtarëve të familjes

Shkëlqim Prodani – është vëllai dhe ortak në biznes i Arjan Prodanit. Ai zotëron 25% të aksioneve në kompaninë e ndërtimit "Prodani Construction".

Më shumë informacion

Të dhënat publike në dispozicion

të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga burime të tjera, p.sh. nga regjistrat publikë, etj.

2 ♥

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe raportet financiare janë publikisht të disponueshme në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Të dhënat financiare të raportuara i përkasin vitit 2016. Kursi mesatar i këmbimit i raportuar nga Banka e Shqipërisë është përdorur për të konvertuar shumat në USD. Nikoll Lesi iu përgjigj kërkesës së MOM për informacion më 15 Janar 2017. Shiko burimet për më shumë. Pjesa e tregut është llogaritur si të ardhurat e kompanisë në përqindje të të ardhurave të agreguara të 12 kompanive të medias së shtypur. Shiko burimet për më shumë.

Burime

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ