Scan TV

"SCAN TV" është një televizion i profilizuar te lajmet ekonomike dhe financiare. Është një stacion televiziv i vogël për nga të ardhurat dhe është nën pronësinë e aksionerëve aktivë në shumë sektorë të ekonomisë shqiptare, përfshirë sektorin bankar, atë të shërbimeve financiare, ushqimeve, elektronikës dhe materialeve të ndërtimit.

Fakte kyçe

Pjesa e audiencës

XX.XX%

Lloj pronësie

Private

Mbulimi gjeografik

Lokale

Llloji përmbajtjes

Pa pagesë (Online, Dixhital)

Transparencë pasive

pas kërkesës, të dhënat e pronësisë janë lehtësisht të disponueshme nga kompania / kanali

3 ♥

Kompani/Grupe mediatike

Scan TV sh.a

Pronësi

Struktura e pronësisë

"Scan TV" është nën pronësinë e tetë individëve (shumica e të cilëve janë aksionerë të Bankës Credins), ku aksioneri kryesor ka 34.41% (Astrit Hana), ndërsa pjesa tjetër prej 65.59% i takojnë 7 aksionerëve, përkatësisht:
Renis Tershana (11.5%), Neritan Dojaka (10%), Aleksandër Pilo (13.24%), Adrian Pere (5.28%), Thoma Minga (10.57%), Fuad Haxhiymeri (10%), Artan Xhori (5%).

Të drejta votimi

Të drejtat e votës janë të njëjta me të drejtën e pronësisë.

Pronar indvidual

34.4%

Grup / Pronar indvidual

Aleksandër Pilo

Aleksandër Pilo është një biznesmen dhe ka nën pronësi 16.68% të "Credins Bank", 25% të "Credins Leasing", 5% të "Citypark Albania", qendra tregtare e dytë më e madhe në vend dhe 20% të një kompanie të quajtur "Tirana Shopping Centre" e cila nuk ka aktivitet të raportuar. Pilo ka nën pronësi "EMIGRES", një kompani materialesh ndërtimi e themeluar më 1999.

13.2%
Kompani/Grupe mediatike
Fakte

Informacion i përgjithshëm

Viti themelimit

2000

Interesat e lidhur të themeluesit

Agim Ramaj, Ilir Goci, Thoma Minga, Adrian Pere – Më 8 maj 2000, një kompani aksionere me emrin "MediaSat" u themelua me kapital aksioner prej 2 milionë lekësh (USD 13.691) me aksionerë Agim Ramaj me 40%, Thoma Minga me 30%, Adrian Pere me 20% dhe Ilir Goci me 10%. Kompania operoi një stacion televiziv të quajtur "TV ATN1". Më 2010, emri i kompanisë dhe kanalit televiziv u ndryshuan në "TV SCAN".

Interesat e lidhur të administratorit

Elvana Hana – është ekonomiste. Në vitet 2005-2013 ajo drejtoi 'Fondin e Sigurimit të Detyruar të Kujdesit Shëndetësor'. Ajo është vajza e Astrit Hana, aksionerit kryesor dhe bashkëshorte e Maltin Korkuti, drejtor ekzekutiv i 'Credins Bank', banka e tretë më e madhe për nga asetet në Shqipëri. Ajo ka lidhje familjare me bashkëshorten e ish-kreut të Partisë Demokratike, Sali Berisha.

Interesat e lidhur të kryeredaktorit

Enio Civici – është gazetar dhe nuk ka interesa të tjera të njohura.

Interesat e lidhura të njerëzve të rëndësishëm

Dorjan Koça – është gazetar dhe nuk ka interesa të tjera të njohura.

Kontakt

Rruga Aleksander Moisiu, Ish-Kinostudiu

Tel: +35542347794

Email: Info@scan-tv.com

Të dhëna financiare

Të ardhura (in Mil. USD)

0.96 Mio. $ / 123.3 Mio. Lek

Fitim operativ (në Mil. USD)

0.01 Mio. $ / 1.3 Mio. Lek

Reklamat (si % e financimit total)

Të dhënat mungojnë

Pjesa e tregut

3.0%

Më shumë informacion

Meta Data

Struktura e pronësisë dhe bilancet financiare janë publikisht të pranishme në Qendrën Kombëtare të Bizneseve në Shqipëri. Të dhënat financiare të siguruara i përkasin vitit 2016. Për të konvertuar shumat në dollarë u përdor kursi mesatar i këmbimit i Bankës Qendrore për vitin 2016. Për vlerësimin e aseteve dhe të ardhurave të kompanisë në tregun e medias, MOM ka llogaritur vlerën e aseteve, të ardhurave dhe përfitimeve për 8 kompani/grupe televizive që trasmetojnë falas. Kompanitë e përfshira në përllogaritje janë si më poshtë: Top Channel, Klan, Media Vizion, Multiscreen, Focus Media News, ABC News, Ora News dhe Scan. Kjo llogaritje nuk përfshin kompanitë me pagesë si DigitAlb dhe Tring TV dhe po ashtu as televizionin publik RTSH. Të dhënat për audiencën për televizonet kryesore u morën nga Abacus Research dhe Telemetrix për vitin 2017. Të dhënat janë kontradiktore dhe për këtë arsye të dy treguesit e audiencës janë përfshirë. Për më shumë, shikoni burimet.

  • Project by
    BIRN ALBANIA
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union